Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 13

 • 17/2020/QĐ-TTg

  Quyết định 17/2020/QĐ-TTg Về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Ban hành: 29/05/2020
  Hiệu lực: 15/07/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 60/2020/NĐ-CP

  Nghị định 60/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

  Ban hành: 29/05/2020
  Hiệu lực: 29/05/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 61/2020/NĐ-CP

  Nghị định 61/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  Ban hành: 29/05/2020
  Hiệu lực: 15/07/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 47/2020/TT-BTC

  Thông tư 47/2020/TT-BTC Quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19)

  Ban hành: 27/05/2020
  Hiệu lực: 23/01/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực