Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 3

 • 113/2020/NĐ-CP

  Nghị định 113/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng

  Ban hành: 18/09/2020
  Hiệu lực: 18/09/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 111/2020/NĐ-CP

  Nghị định 111/2020/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022

  Ban hành: 18/09/2020
  Hiệu lực: 18/09/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 20/2020/TT-BGTVT

  Thông tư 20/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ

  Ban hành: 17/09/2020
  Hiệu lực: 15/11/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực