Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 13

 • 04/2020/QĐ-TTg

  Quyết định 04/2020/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

  Ban hành: 13/01/2020
  Hiệu lực: 28/02/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 2/2020/QĐ-TTg

  Quyết định 2/2020/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương

  Ban hành: 10/01/2020
  Hiệu lực: 01/03/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 02/2020/TT-BTC

  Thông tư 02/2020/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm

  Ban hành: 06/01/2020
  Hiệu lực: 24/02/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 03/2020/TT-BTC

  Thông tư 03/2020/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 26/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

  Ban hành: 06/01/2020
  Hiệu lực: 20/02/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 04/2020/TT-BTC

  Thông tư 04/2020/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 132/2008/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Thông tư số 05/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ

  Ban hành: 06/01/2020
  Hiệu lực: 20/02/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 04/2020/NĐ-CP

  Nghị định 04/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

  Ban hành: 03/01/2020
  Hiệu lực: 18/02/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực