Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 2

 • 52/2020/QĐ-UBND

  Quyết định 52/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian, các bước thực hiện thủ tục và việc thực hiện đồng thời một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Ban hành: 22/10/2020
  Hiệu lực: 05/11/2020
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 32/2020/QĐ-TTg

  Quyết định 32/2020/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  Ban hành: 19/10/2020
  Hiệu lực: 19/10/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực