Tạo tài khoản
 

Thông tư 08/2020/TT-BTNMT | Ban hành: 11/09/2020| Hiệu lực: 26/10/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 08/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
Số văn bản
08/2020/TT-BTNMT
Trích yếu
Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
Người ký
Lê Công Thành
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
11/09/2020
Tham chiếu
08/2020/TT-BTNMT
Ngày có hiệu lực
26/10/2020
Tham chiếu
08/2020/TT-BTNMT