Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 08/2020/TT-BTNMT | Ban hành: 11/09/2020| Hiệu lực: 26/10/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Khí tượng thủy vănLuật Khí tượng thủy văn
Collapse Luật Khí tượng thủy văn 2015Luật Khí tượng thủy văn 2015
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý dữ liệu khí tượng thủy vănDữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý dữ liệu khí tượng thủy văn
Expand Hoạt động của Trạm khí tượng thủy vănHoạt động của Trạm khí tượng thủy văn
Expand Kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặnKỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn
Expand Loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănLoại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Expand Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểmQuy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
Expand Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thườngQuy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
Expand Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy vănQuy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn
Expand Xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiếtXây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
Expand Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu & khí hậu quốc giaĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu & khí hậu quốc gia
Expand Kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy vănKỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
Expand Kỹ thuật về kiểm tra trạm khí tượng trên cao & ra đa thời tiếtKỹ thuật về kiểm tra trạm khí tượng trên cao & ra đa thời tiết
Expand Kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết  & ô dôn - bức xạ cực tímKỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết & ô dôn - bức xạ cực tím
Expand Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy vănĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
Expand Định mức kinh tế- kỹ thuật công tác cảnh báo, dự báo khí tượng thủy vănĐịnh mức kinh tế- kỹ thuật công tác cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn
Expand Kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ & khai thác tài liệu khí tượng thủy vănKỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ & khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
Expand Kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùngKỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải vănKỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
Collapse Kỹ thuật phương pháp quan trắc hải vănKỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
Thông tư 08/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
Expand Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn 1994Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn 1994
Expand VBQPPL về khí tượng thủy văn (cũ)VBQPPL về khí tượng thủy văn (cũ)