Tạo tài khoản
 

Nghị định 106/2020/NĐ-CP | Ban hành: 10/09/2020| Hiệu lực: 15/11/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 106/2020/NĐ-CP Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Số văn bản
106/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
10/09/2020
Tham chiếu
106/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/11/2020
Tham chiếu
106/2020/NĐ-CP