Tạo tài khoản
 

Nghị định 98/2017/NĐ-CP | Ban hành: 18/08/2017  |  Hiệu lực: 18/08/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 98/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Số văn bản
98/2017/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
18/08/2017
Tham chiếu
98/2017/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
18/08/2017
Tham chiếu
98/2017/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 641+642