Tạo tài khoản
 

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 15/05/2020  |  Hiệu lực: 25/05/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang
Số văn bản
14/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang
Người ký
Nguyễn Văn Sơn
Nơi ban hành
UBND tỉnh Hà Giang
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Hà Giang
Ngày ban hành
15/05/2020
Tham chiếu
14/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
25/05/2020
Tham chiếu
14/2020/QĐ-UBND