Tạo tài khoản
 

Không số ngày 15/04/1992 | Ban hành: 15/04/1992  |  Hiệu lực: 18/04/1992  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Không số ngày 15/04/1992 Hiến pháp năm 1992
Số văn bản
Không số ngày 15/04/1992
Trích yếu
Hiến pháp năm 1992
Người ký
Lê Quang Đạo
Chức danh
Chủ tịch
Nơi ban hành
Quốc hội
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
15/04/1992
Tham chiếu
Không số ngày 15/04/1992
Ngày có hiệu lực
18/04/1992
Tham chiếu
Không số ngày 15/04/1992
Ngày hết hiệu lực một phần
07/01/2002
Tham chiếu
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/01/2014
Tham chiếu
Không số ngày 28/11/2013
Nguồn
Công báo số 8, năm 1992