Tạo tài khoản
 

Luật 51/2019/QH14 | Ban hành: 25/11/2019  |  Hiệu lực: 01/07/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 51/2019/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Số văn bản
51/2019/QH14
Tên phụ
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
25/11/2019
Tham chiếu
51/2019/QH14
Ngày có hiệu lực
01/07/2020
Tham chiếu
51/2019/QH14