Tạo tài khoản
 

Nghị định 177/2013/NĐ-CP | Ban hành: 14/11/2013  |  Hiệu lực: 01/01/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 177/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
Số văn bản
177/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
14/11/2013
Tham chiếu
177/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/01/2014
Tham chiếu
177/2013/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2017
Tham chiếu
149/2016/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 855 và 856