Tạo tài khoản
 

Quyết định 01/2020/QĐ-TTg | Ban hành: 03/01/2020  |  Hiệu lực: 03/01/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 01/2020/QĐ-TTg Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Số văn bản
01/2020/QĐ-TTg
Trích yếu
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
03/01/2020
Tham chiếu
01/2020/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
03/01/2020
Tham chiếu
01/2020/QĐ-TTg