Tạo tài khoản
 

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 04/02/2020  |  Hiệu lực: 15/02/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số văn bản
03/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Người ký
Nguyễn Hữu Thành
Nơi ban hành
UBND tỉnh Bắc Ninh
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành
04/02/2020
Tham chiếu
03/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
15/02/2020
Tham chiếu
03/2020/QĐ-UBND
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
27/02/2020
Tham chiếu
04/2020/QĐ-UBND