Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 88/2020/NĐ-CP | Ban hành: 28/07/2020| Hiệu lực: 15/09/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật An toàn vệ sinh lao động 2015Luật An toàn vệ sinh lao động 2015
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Nghị định 37/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Nghị định 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao độn
Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Nghị định 140/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị định 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Văn bản hợp nhất 631/VBHN-BLĐTBXH Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Thông tư 56/2017/TT-BYT Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Nghị định 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Expand An toàn đối với quy trình, máy móc, thiết bịAn toàn đối với quy trình, máy móc, thiết bị
Expand Bệnh nghề nghiệpBệnh nghề nghiệp
Expand Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện công tác ATVSLĐ trong Bộ Quốc phòngChức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện công tác ATVSLĐ trong Bộ Quốc phòng
Expand Danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao độngDanh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Expand Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐDanh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
Expand Danh mục nghề (đặc biệt) nặng nhọc, độc hại, nguy hiểmDanh mục nghề (đặc biệt) nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Expand Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao độngHoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Expand Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao độngKhai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
Expand Quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các lĩnh vựcQuản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực
Expand Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao độngTổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Expand Huấn luyện, bồi dưỡng về an toàn vệ sinh lao độngHuấn luyện, bồi dưỡng về an toàn vệ sinh lao động