Tạo tài khoản
 

Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL | Ban hành: 15/10/2020| Hiệu lực: 01/12/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
Số văn bản
07/2020/TT-BVHTTDL
Trích yếu
Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
Người ký
Nguyễn Ngọc Thiện
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
15/10/2020
Tham chiếu
07/2020/TT-BVHTTDL
Ngày có hiệu lực
01/12/2020
Tham chiếu
07/2020/TT-BVHTTDL