Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL | Ban hành: 15/10/2020| Hiệu lực: 01/12/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Du lịchLuật Du lịch
Collapse Luật Du lịch 2017Luật Du lịch 2017
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Điều kiện về người điều khiển, nhân viên, trang thiết bị và chất lượng dịch vụ của phương tiện vận tải khách du lịchĐiều kiện về người điều khiển, nhân viên, trang thiết bị và chất lượng dịch vụ của phương tiện vận tải khách du lịch
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Qũy hỗ trợ phát triển du lịchQũy hỗ trợ phát triển du lịch
Collapse Quản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nướcQuản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
Nghị định 48/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
Expand Luật Du lịch 2005Luật Du lịch 2005
Expand Pháp lệnh Du lịch 1999Pháp lệnh Du lịch 1999
Expand VBQPPL về du lịch (cũ)VBQPPL về du lịch (cũ)