Tạo tài khoản
 

Thông tư 37/2020/TT-BTTTT | Ban hành: 13/11/2020| Hiệu lực: 01/01/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 37/2020/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
Số văn bản
37/2020/TT-BTTTT
Trích yếu
Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
Người ký
Nguyễn Mạnh Hùng
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
13/11/2020
Tham chiếu
37/2020/TT-BTTTT
Ngày có hiệu lực
01/01/2021
Tham chiếu
37/2020/TT-BTTTT