Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 37/2020/TT-BTTTT | Ban hành: 13/11/2020| Hiệu lực: 01/01/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Tần số vô tuyến điện 2009Luật Tần số vô tuyến điện 2009
Expand 1. Luật1. Luật
Expand Bảo vệ hàng lang an toàn kỹ thuật anten quân sựBảo vệ hàng lang an toàn kỹ thuật anten quân sự
Expand Cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điệnCơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện
Expand Cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hảiCấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
Expand Cấp phép sử dụng tần số VTĐ, sử dụng chung tần số VTĐ, cho thuê, mượn thiết bị VTĐCấp phép sử dụng tần số VTĐ, sử dụng chung tần số VTĐ, cho thuê, mượn thiết bị VTĐ
Expand Kiểm tra tần số vô tuyến điệnKiểm tra tần số vô tuyến điện
Expand Miễn giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điệnMiễn giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện
Expand Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-SarsatQuy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat
Collapse Quy hoạch các loại kênh tần số vô tuyến điệnQuy hoạch các loại kênh tần số vô tuyến điện
Thông tư 04/2013/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020
Thông tư 13/2013/TT-BTTTT Về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30 - 30 000) MHz
Thông tư 26/2010/TT-BTTTT Ban hành "Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"
Thông tư 26/2013/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020
Thông tư 27/2010/TT-BTTTT Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Thông tư 34/2016/TT-BTTTT Về  Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57 - 66 GHz
Thông tư 44/2016/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Thông tư 37/2017/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT Ban hành “Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”
Thông tư 17/2018/TT-BTTTT Về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz
Thông tư 18/2020/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Thông tư 19/2020/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Thông tư 37/2020/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
Expand Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc giaQuy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
Expand Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMTQuy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT
Expand Thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điệnThi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
Expand Truyền hình số mặt đấtTruyền hình số mặt đất
Expand Tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển, hàng không dân dụngTần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển, hàng không dân dụng
Expand Điều kiện kỹ thuật & khai thác thiết bị VTĐ cự ly ngắn được sử dụng có điều kiệnĐiều kiện kỹ thuật & khai thác thiết bị VTĐ cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện
Expand Đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điệnĐấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
Expand Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì thiết bị tần số VTĐĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì thiết bị tần số VTĐ
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của VNQuy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của VN