Tạo tài khoản
 

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 06/02/2020  |  Hiệu lực: 01/03/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 02/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Số văn bản
02/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Người ký
Trần Thanh Liêm
Nơi ban hành
UBND tỉnh Bình Dương
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Bình Dương
Ngày ban hành
06/02/2020
Tham chiếu
02/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
01/03/2020
Tham chiếu
02/2020/QĐ-UBND