Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 06/02/2020| Hiệu lực: 01/03/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse VBĐP CẬP  NHẬT 14-02-2020VBĐP CẬP NHẬT 14-02-2020
Expand 17. THỪA THIÊN HUẾ17. THỪA THIÊN HUẾ
Expand 19. NAM ĐỊNH19. NAM ĐỊNH
Expand 20. BẮC GIANG20. BẮC GIANG
Expand 21. VŨNG TÀU21. VŨNG TÀU
Expand 22. HÀ TĨNH22. HÀ TĨNH
Expand 23. HẢI DƯƠNG23. HẢI DƯƠNG
Expand 24. GIA LAI24. GIA LAI
Expand 25. HÒA BÌNH25. HÒA BÌNH
Expand 27. AN GIANG27. AN GIANG
Expand 29. THÁI BÌNH29. THÁI BÌNH
Expand 31. BÌNH THUẬN31. BÌNH THUẬN
Expand 11. QUẢNG NGÃI11. QUẢNG NGÃI
Expand 5. THANH HÓA5. THANH HÓA
Expand 6. ĐỒNG NAI6. ĐỒNG NAI
Collapse 7. BÌNH DƯƠNG7. BÌNH DƯƠNG
Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Bổ sung Điều 1 của Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Quyết định 02/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Expand 9. HẢI PHÒNG9. HẢI PHÒNG
Expand 1. HÀ NỘI1. HÀ NỘI
Expand 2.TP HỒ CHÍ MINH2.TP HỒ CHÍ MINH
Expand 3. ĐÀ NẴNG3. ĐÀ NẴNG
Expand 28. QUẢNG BÌNH28. QUẢNG BÌNH
Expand 12. QUẢNG NINH12. QUẢNG NINH
Expand 13 ĐĂK LĂK13 ĐĂK LĂK
Expand 8. THÁI NGUYÊN8. THÁI NGUYÊN