Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 2.5 Mục V này được hướng dẫn bởi Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.