Tạo tài khoản
 

Nghị định 29/2012/NĐ-CP | Ban hành: 12/04/2012  |  Hiệu lực: 01/06/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Số văn bản
29/2012/NĐ-CP
Trích yếu
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
12/04/2012
Tham chiếu
29/2012/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/06/2012
Tham chiếu
29/2012/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
01/08/2015
Tham chiếu
56/2015/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 345+346, năm 2012