Tạo tài khoản
 

Nghị định 97/2017/NĐ-CP | Ban hành: 18/08/2017  |  Hiệu lực: 05/10/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Số văn bản
97/2017/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
18/08/2017
Tham chiếu
97/2017/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
05/10/2017
Tham chiếu
97/2017/NĐ-CP
Nguồn
Công báo từ số 657+658 đến số 659+660