Tạo tài khoản
 

Nghị định 62/2020/NĐ-CP | Ban hành: 01/06/2020| Hiệu lực: 20/07/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 62/2020/NĐ-CP Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Số văn bản
62/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
01/06/2020
Tham chiếu
62/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
20/07/2020
Tham chiếu
62/2020/NĐ-CP