Tạo tài khoản
 

Nghị định 86/2020/NĐ-CP | Ban hành: 23/07/2020| Hiệu lực: 15/09/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 86/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
Số văn bản
86/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
23/07/2020
Tham chiếu
86/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/09/2020
Tham chiếu
86/2020/NĐ-CP