Tạo tài khoản
 

Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT | Ban hành: 05/02/2020  |  Hiệu lực: 23/03/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm
Số văn bản
02/2020/TT-BGDĐT
Trích yếu
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm
Người ký
Nguyễn Văn Phúc
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
05/02/2020
Tham chiếu
02/2020/TT-BGDĐT
Ngày có hiệu lực
23/03/2020
Tham chiếu
02/2020/TT-BGDĐT