Tạo tài khoản
 

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 05/02/2020  |  Hiệu lực: 01/03/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 02/2020/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí " Khu nhà trọ văn hóa" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số văn bản
02/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành Bộ tiêu chí " Khu nhà trọ văn hóa" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Người ký
Nguyễn Hòa Hiệp
Nơi ban hành
UBND tỉnh Đồng Nai
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Đồng Nai
Ngày ban hành
05/02/2020
Tham chiếu
02/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
01/03/2020
Tham chiếu
02/2020/QĐ-UBND