Tạo tài khoản
 

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 05/02/2020  |  Hiệu lực: 01/03/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
05/02/2020
Ban hành
01/03/2020
Có hiệu lực