Tạo tài khoản
 

Nghị định 112/2013/NĐ-CP | Ban hành: 02/10/2013  |  Hiệu lực: 17/11/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 112/2013/NĐ-CP Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
Số văn bản
112/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
02/10/2013
Tham chiếu
112/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
17/11/2013
Tham chiếu
112/2013/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
02/05/2016
Tham chiếu
17/2016/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 661 đến số 662