Tạo tài khoản
 

Nghị định 06/2020/NĐ-CP | Ban hành: 03/01/2020  |  Hiệu lực: 20/02/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 06/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Số văn bản
06/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
03/01/2020
Tham chiếu
06/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
20/02/2020
Tham chiếu
06/2020/NĐ-CP