Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 06/2020/NĐ-CP | Ban hành: 03/01/2020  |  Hiệu lực: 20/02/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Đất đaiLuật Đất đai
Collapse Luật Đất đai 2013Luật Đất đai 2013
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Collapse Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtBồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
Thông tư 37/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Nghị định 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Quyết định 63/2015/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
Quyết định 64/2014/QĐ-TTg Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
Nghị quyết 38/2017/QH14 Về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần
Thông tư 80/2017/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất
Quyết định 06/2019/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT Hợp nhất Quyết định Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT Hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Nghị định 06/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Expand Cơ chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tưCơ chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư
Expand Cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đấtCấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
Expand Giá đất, khung giá đấtGiá đất, khung giá đất
Expand Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đấtGiấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất
Expand Hồ sơ cho thuê, chuyển mục đích, thu hồi đấtHồ sơ cho thuê, chuyển mục đích, thu hồi đất
Expand Hồ sơ địa chínhHồ sơ địa chính
Expand Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtLập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Expand Miễn giảm tiền sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyềnMiễn giảm tiền sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền
Expand Quản lý đất đối với công ty nông, lâm trườngQuản lý đất đối với công ty nông, lâm trường
Expand Quản lý, sử dụng đất trồng lúaQuản lý, sử dụng đất trồng lúa
Expand Tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nướcTiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước
Expand Thông tin, cơ sở dữ liệu đất đaiThông tin, cơ sở dữ liệu đất đai
Expand Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đấtThống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Expand Tổ chức hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đấtTổ chức hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất
Expand Tổ chức hoạt động văn phòng đăng ký đất đaiTổ chức hoạt động văn phòng đăng ký đất đai
Expand Điều tra, đánh giá đất đaiĐiều tra, đánh giá đất đai
Expand Đấu giá quyền sử dụng đấtĐấu giá quyền sử dụng đất
Expand Công tác giám sát... nghiệm thu công trình, sản phẩm trong quản lý đất đaiCông tác giám sát... nghiệm thu công trình, sản phẩm trong quản lý đất đai
Expand Quy định cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữuQuy định cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu
Expand Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đất đaiĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai
Expand Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn xãĐịnh mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn xã
Expand Xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chínhXây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Expand Bản đồ địa chínhBản đồ địa chính
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Biểu mẫu trong đất đaiBiểu mẫu trong đất đai
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật đất đai (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật đất đai (không phải VBQPPL)
Expand Luật Đất đai 2003Luật Đất đai 2003
Expand Luật Đất đai 1993, sửa đổi 1998, 2001Luật Đất đai 1993, sửa đổi 1998, 2001
Expand Luật Đất đai 1987Luật Đất đai 1987
Expand Pháp lệnh Quyền & nghĩa vụ của tổ chức trong nước được giao, cho thuê đất 1994Pháp lệnh Quyền & nghĩa vụ của tổ chức trong nước được giao, cho thuê đất 1994
Expand Pháp lệnh Quyền & NV của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại VN 1994Pháp lệnh Quyền & NV của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại VN 1994
Expand VBQPPL về đất đai (cũ)VBQPPL về đất đai (cũ)
Expand Cải cách ruộng đấtCải cách ruộng đất