Tạo tài khoản
 

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 12/11/2020  |  Hiệu lực: 25/11/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 34/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Số văn bản
34/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Người ký
Trần Hữu Thế
Nơi ban hành
UBND tỉnh Phú Yên
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành
12/11/2020
Tham chiếu
34/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
25/11/2020
Tham chiếu
34/2020/QĐ-UBND