Tạo tài khoản
 

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 12/11/2020  |  Hiệu lực: 25/11/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
12/11/2020
Ban hành
25/11/2020
Có hiệu lực