Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 122/2020/NĐ-CP | Ban hành: 15/10/2020  |  Hiệu lực: 15/10/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Các Luật về doanh nghiệpCác Luật về doanh nghiệp
Expand Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
Collapse Luật Doanh nghiệp 2014Luật Doanh nghiệp 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Bố trí, sử dụng, chế độ người quản lý doanh nghiệp quốc phòngBố trí, sử dụng, chế độ người quản lý doanh nghiệp quốc phòng
Expand Cơ chế quản lý tài chính DNNN hoạt động công íchCơ chế quản lý tài chính DNNN hoạt động công ích
Expand Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nướcCổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Expand Giám sát, công bố thông tin hoạt động DNNNGiám sát, công bố thông tin hoạt động DNNN
Expand Tiêu chí phân loại DNNNTiêu chí phân loại DNNN
Expand Tổ chức, hoạt động doanh nghiệp quốc phòng, an ninhTổ chức, hoạt động doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
Collapse Đăng ký doanh nghiệpĐăng ký doanh nghiệp
Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế
Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Văn bản hợp nhất 902/VBHN-BKHĐT Về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 122/2020/NĐ-CP Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
Expand Chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phầnChuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần
Expand Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệmDoanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
Expand Hỗ trợ kinh phí cho DN quân độiHỗ trợ kinh phí cho DN quân đội
Expand Cơ chế đặc thù quản lý tài chính & đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sổ xố, chứng khoánCơ chế đặc thù quản lý tài chính & đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sổ xố, chứng khoán
Expand Điều lệ tổ chức & hoạt động Tổng công ty Lương thực miền BắcĐiều lệ tổ chức & hoạt động Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Expand Điều lệ tổ chức & hoạt động Tổng công ty đầu tư & KD vốn NNĐiều lệ tổ chức & hoạt động Tổng công ty đầu tư & KD vốn NN
Expand Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt NamĐiều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Expand Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty mẹ -Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân độiĐiều lệ tổ chức, hoạt động Công ty mẹ -Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội
Expand Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt NamĐiều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Expand Điều lệ tổ chức & hoạt động tập đoàn, tổng công ty nhà nước	Điều lệ tổ chức & hoạt động tập đoàn, tổng công ty nhà nước
Expand Xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thịXác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand  	Quy chế hoạt động người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Quy chế hoạt động người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Expand Phát hành trái phiếu doanh nghiệpPhát hành trái phiếu doanh nghiệp
Expand Quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nướcQuyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Expand Biểu mẫu doanh nghiệpBiểu mẫu doanh nghiệp
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật doanh nghiệp (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật doanh nghiệp (không phải VBQPPL)
Expand Luật Doanh nghiệp 2005, sửa đổi 2013Luật Doanh nghiệp 2005, sửa đổi 2013
Expand Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003
Expand Luật Doanh nghiệp 1999Luật Doanh nghiệp 1999
Expand Luật Doanh nghiệp Nhà nước 1995Luật Doanh nghiệp Nhà nước 1995
Expand Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990
Expand Các Sắc lệnh về doanh nghiệp (cũ)Các Sắc lệnh về doanh nghiệp (cũ)
Expand VBQPPL về doanh nghiệp, xí nghiệp (cũ)VBQPPL về doanh nghiệp, xí nghiệp (cũ)
Expand VBQQPL về doanh nghiệp vừa và nhỏVBQQPL về doanh nghiệp vừa và nhỏ
Expand Luật Doanh nghiệp 2020Luật Doanh nghiệp 2020
Expand Công văn giải đáp, Quyết định áp dụng pháp luật doanh nghiệp (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp, Quyết định áp dụng pháp luật doanh nghiệp (không phải VBQPPL)