Tạo tài khoản
 

Thông tư 24/2020/TT-BGTVT | Ban hành: 13/10/2020| Hiệu lực: 01/12/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 24/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt
Số văn bản
24/2020/TT-BGTVT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt
Người ký
Nguyễn Ngọc Đông
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
13/10/2020
Tham chiếu
24/2020/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
01/12/2020
Tham chiếu
24/2020/TT-BGTVT