Tạo tài khoản
 

Thông tư 24/2020/TT-BGTVT | Ban hành: 13/10/2020| Hiệu lực: 01/12/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • Thông tư 33/2018/TT-BGTVT

  Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

  Ban hành: 15/05/2018
  Hiệu lực: 01/07/2018
  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
 • Thông tư 33/2018/TT-BGTVT

  Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

  Ban hành: 15/05/2018
  Hiệu lực: 01/07/2018
  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần