Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 24/2020/TT-BGTVT | Ban hành: 13/10/2020| Hiệu lực: 01/12/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Đường sắtLuật Đường sắt
Collapse Luật Đường sắt 2017Luật Đường sắt 2017
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết2. Hướng dẫn, quy định chi tiết
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand  	Nhiệm vụ và quyền hạn Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt Nhiệm vụ và quyền hạn Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt
Expand Quản lý và bảo trì công trình đường sắtQuản lý và bảo trì công trình đường sắt
Expand Vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa trên đường sắtVận tải hành khách, hành lý, hàng hóa trên đường sắt
Collapse Đăng ký phương tiện giao thông đường sắtĐăng ký phương tiện giao thông đường sắt
Thông tư 21/2018/TT-BGTVT Quy định về đăng ký phưong tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
Thông tư 24/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt
Expand Công lệnh tốc độ, tải trọng, biểu đồ chạy tàuCông lệnh tốc độ, tải trọng, biểu đồ chạy tàu
Expand Giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắtGiải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
Expand Chức năng, nhiệm vụ lực lượng bảo vệ trên tàu hỏaChức năng, nhiệm vụ lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa
Expand Kiểm tra chất lượng, an toàn, môi trường phương tiện giao thông đường sắtKiểm tra chất lượng, an toàn, môi trường phương tiện giao thông đường sắt
Expand Quy định về đường ngangQuy định về đường ngang
Expand  	Giấy phép xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt Giấy phép xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
Expand Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt phục vụ chạy tàuTiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt phục vụ chạy tàu
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Quy trình thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hộiQuy trình thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội
Expand Luật Đường sắt 2005Luật Đường sắt 2005
Expand VBQPPL về đường sắt (cũ)VBQPPL về đường sắt (cũ)