Tạo tài khoản
 

Luật 15/2012/QH13 | Ban hành: 20/06/2012  |  Hiệu lực: 01/07/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 15/2012/QH13 Xử lý vi phạm hành chính
Số văn bản
15/2012/QH13
Tên phụ
Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Trích yếu
Xử lý vi phạm hành chính
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
20/06/2012
Tham chiếu
15/2012/QH13
Ngày có hiệu lực
01/07/2013
Tham chiếu
15/2012/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2015
Tham chiếu
54/2014/QH13
Nguồn
Công báo số 479+480, năm 2012