Tạo tài khoản
 

Pháp lệnh 31/2007/PL-UBTVQH11 | Ban hành: 08/03/2007  |  Hiệu lực: 21/03/2007  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Pháp lệnh 31/2007/PL-UBTVQH11 Sửa đổi một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Số văn bản
31/2007/PL-UBTVQH11
Trích yếu
Sửa đổi một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Chức danh
Chủ tịch
Loại văn bản
Pháp lệnh
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
08/03/2007
Tham chiếu
31/2007/PL-UBTVQH11
Ngày có hiệu lực
21/03/2007
Tham chiếu
31/2007/PL-UBTVQH11
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/07/2013
Tham chiếu
15/2012/QH13
Nguồn
Công báo số 268+269