Tạo tài khoản
 

Pháp lệnh 31/2007/PL-UBTVQH11 | Ban hành: 08/03/2007  |  Hiệu lực: 21/03/2007  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
08/03/2007
Ban hành
21/03/2007
Có hiệu lực
01/07/2013
Hết hiệu lực toàn bộ