Tạo tài khoản
 

Thông tư 7/2020/TT-BYT | Ban hành: 14/05/2020  |  Hiệu lực: 28/06/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 7/2020/TT-BYT Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
Số văn bản
7/2020/TT-BYT
Trích yếu
Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
Người ký
Nguyễn Trường Sơn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
14/05/2020
Tham chiếu
7/2020/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
28/06/2020
Tham chiếu
7/2020/TT-BYT