Tạo tài khoản
 

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 14/05/2020  |  Hiệu lực: 24/05/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Số văn bản
13/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Người ký
Lê Minh Chiến
Nơi ban hành
UBND tỉnh Bạc Liêu
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Bạc Liêu
Ngày ban hành
14/05/2020
Tham chiếu
13/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
24/05/2020
Tham chiếu
13/2020/QĐ-UBND