Tạo tài khoản
 

Nghị định 38/2015/NĐ-CP | Ban hành: 24/04/2015  |  Hiệu lực: 15/06/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu
Số văn bản
38/2015/NĐ-CP
Trích yếu
Về quản lý chất thải và phế liệu
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
24/04/2015
Tham chiếu
38/2015/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/06/2015
Tham chiếu
38/2015/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
05/10/2018
Tham chiếu
136/2018/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 543 + 544