Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 38/2015/NĐ-CP | Ban hành: 24/04/2015  |  Hiệu lực: 15/06/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Bảo vệ môi trườngLuật Bảo vệ môi trường
Collapse Luật Bảo vệ môi trường 2014Luật Bảo vệ môi trường 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn quy định chi tiết2. Hướng dẫn quy định chi tiết
Expand BVMT trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thôngBVMT trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Expand Báo cáo công tác bảo vệ môi trườngBáo cáo công tác bảo vệ môi trường
Expand Báo cáo hiện trạng môi trườngBáo cáo hiện trạng môi trường
Expand Bảo vệ  môi trường trong xây dựng nông thôn mớiBảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Expand Bảo vệ môi trường khoan dầu khíBảo vệ môi trường khoan dầu khí
Expand Bảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trungBảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trung
Expand Bảo vệ môi trường trong các ngành, lĩnh vựcBảo vệ môi trường trong các ngành, lĩnh vực
Expand Cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sảnCải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
Expand Danh mục phế liệu được phép nhập khẩuDanh mục phế liệu được phép nhập khẩu
Expand Phối hợp quản lý nhà nước về môi trường các cơ sở y tếPhối hợp quản lý nhà nước về môi trường các cơ sở y tế
Expand Quy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trườngQuy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường
Expand Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thảiQuy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
Expand Quản lý chất thải nguy hạiQuản lý chất thải nguy hại
Collapse Quản lý chất thải và phế liệuQuản lý chất thải và phế liệu
Thông tư 08/2017/TT-BXD Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
Nghị định 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu
Nghị định 136/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT Hợp nhất Nghị định Về quản lý chất thải và phế liệu
Expand Quản lý chất thải y tếQuản lý chất thải y tế
Expand Quản lý, cải tạo và phục hồi MT khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưuQuản lý, cải tạo và phục hồi MT khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu
Expand Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏThu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Expand Tiền ký quỹ cải tạo, bảo vệ môi trường trong khai thác khoán sảnTiền ký quỹ cải tạo, bảo vệ môi trường trong khai thác khoán sản
Expand Tổ chức, hoạt động Quỹ bảo vệ môi trườngTổ chức, hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường
Expand Xác định thiệt hại đối với môi trườngXác định thiệt hại đối với môi trường
Expand Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trườngĐiều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường
Expand Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giảnĐề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản
Expand Định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo vệ môi trườngĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo vệ môi trường
Expand Quy định kỹ thuật quan trắc môi trườngQuy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Expand An toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểmAn toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm
Expand Quản lý thu gom & xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biểnQuản lý thu gom & xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
Expand Kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy vănKỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
Expand  	Quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường Quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường
Expand Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông đường bộLộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông đường bộ
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Quy chế ứng phó sự cố chất thảiQuy chế ứng phó sự cố chất thải
Expand Luật Bảo vệ môi trường 2005Luật Bảo vệ môi trường 2005
Expand Luật Bảo vệ môi trường 1993Luật Bảo vệ môi trường 1993