Tạo tài khoản
 

Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT | Ban hành: 13/11/2020| Hiệu lực: 15/01/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số văn bản
08/2020/TT-BKHĐT
Trích yếu
Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Người ký
Nguyễn Chí Dũng
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
13/11/2020
Tham chiếu
08/2020/TT-BKHĐT
Ngày có hiệu lực
15/01/2021
Tham chiếu
08/2020/TT-BKHĐT