Tạo tài khoản
 

Thông tư 49/2020/TT-BTC | Ban hành: 01/06/2020  |  Hiệu lực: 01/06/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 49/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
Số văn bản
49/2020/TT-BTC
Trích yếu
Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
Người ký
Vũ Thị Mai
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
01/06/2020
Tham chiếu
49/2020/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
01/06/2020
Tham chiếu
49/2020/TT-BTC