Tạo tài khoản
 

Quyết định 2/2020/QĐ-TTg | Ban hành: 10/01/2020| Hiệu lực: 01/03/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 2/2020/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
Số văn bản
2/2020/QĐ-TTg
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
10/01/2020
Tham chiếu
2/2020/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
01/03/2020
Tham chiếu
2/2020/QĐ-TTg