Tạo tài khoản
 

Nghị định 112/2014/NĐ-CP | Ban hành: 21/11/2014  |  Hiệu lực: 15/01/2015  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 112/2014/NĐ-CP Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
Số văn bản
112/2014/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
21/11/2014
Tham chiếu
112/2014/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/01/2015
Tham chiếu
112/2014/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 1031+1032