Tạo tài khoản
 

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 16/12/2019  |  Hiệu lực: 01/01/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 22/2019/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Số văn bản
22/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Người ký
16/12/2019
Nơi ban hành
UBND tỉnh Khánh Hòa
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành
16/12/2019
Tham chiếu
22/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
01/01/2020
Tham chiếu
22/2019/QĐ-UBND
Ngày hết hiệu lực một phần
30/06/2020
Tham chiếu
16/2020/QĐ-UBND