Tạo tài khoản
 

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 01/01/2020 | Trạng thái: Chưa xác định

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 22/2019/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Số văn bản
22/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Người ký
16/12/2019
Nơi ban hành
UBND tỉnh Khánh Hòa
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành
01/01/2020