Tạo tài khoản
 

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 16/12/2019  |  Hiệu lực: 01/01/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Văn bản gốc: r_22-2019-QĐ-UBND.pdf
Văn bản chính: -2019-QĐ-UBND.doc
Văn bản chính tiếng Anh: