Tạo tài khoản
 

Nghị định 19/2020/NĐ-CP | Ban hành: 12/02/2020  |  Hiệu lực: 31/03/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Số văn bản
19/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
12/02/2020
Tham chiếu
19/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
31/03/2020
Tham chiếu
19/2020/NĐ-CP