Tạo tài khoản
 

Thông tư 46/2020/TT-BTC | Ban hành: 27/05/2020  |  Hiệu lực: 27/05/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
27/05/2020
Ban hành
27/05/2020
Có hiệu lực
01/01/2021
Hết hiệu lực toàn bộ